Koulutus

Henkilöllä, joka haluaa metsästää ja saada saalista, on suuri vastuu. Kaikki, jotka haluavat metsästää pohjoismaissa, on osallistuttava pakolliseen metsästäjäkoulutukseen, joka päättyy kirjalliseen tutkintoon.

Metsästäjän, joka haluaa metsästää suurriistaa, on lisäksi osoitettava ampumataitonsa käytännön ampumakokeessa. Tavoitteena on, että kaikki metsästäjät omaisivat korkean metsästysmoraalin ja osoittaisivat suurta metsästyksellistä osaamista. Tämä varmistaa saaliin tappamisen aiheuttamatta turhaa kipua ja tuskaa eläimelle. Siksi korostetaan kohtuullisten ampumaetäisyyksien noudattamista, suositellaan riittävää ampumaharjoittelua ja varmistetaan, että metsästäjät omaavat hyvän aseiden ja riistan tuntemuksen.