Kestävä käyttö

Metsästys tapahtuu Pohjolassa luonnon ehdoilla. Sen luonnollinen lähtökohta on kestävä käyttö. Metsästys tapahtuu tarkan riistakantojen kestokyvyn arvioimisen pohjalta.

Suurriistan osalta järjestelmä miltei kaikkialla on sellainen, että metsästäjälle myönnetään tietty määrä eläimiä kaadettavaksi, saaliin suhteen ennakkoon määrättyjen sukupuolta ja ikää koskevien ehtojen mukaisesti. Näin ohjataan riistakantojen verotusta tavalla, joka varmistaa hyvän kantojen hallinnan.

Metsästäjät tekevät paljon töitä riistanhoidon eteen ja parantavat niin riistaeläinten kuin muidenkin eläinten elinolosuhteita. Millään muulla ryhmällä ei ole yhtä paljon omistautuneita ja hyvin koulutettuja aktiiveja kentällä.

Metsästäjät myös myötävaikuttavat riistavarojen kartoitukseen voidaksemme varmistua siitä, että korjaamme ylijäämää emmekä vaaranna riistakantoja. Kaikki saalistiedot ilmoitetaan ja rekisteröidään. Ennen metsästyksen alkua riistahallinnon, tutkimuksen ja metsästäjien välinen laaja yhteistyö varmistaa hyvän, ammatillisesti pätevän pohjan päätöksenteolle.

Luontoystävällisen asenteensa ansiosta metsästäjillä on hyvä yhteistyö monen Pohjolan ympäristöjärjestön kanssa.